เวิลด์แพลนท์ worldplant สารเพิ่มประสิทธิภาพ

เวิลด์ แพลนท์ สารเพิ่มประสิทธิภาพ สูตรไอออน (World Plant)

เวิลด์แพลนท์ สารเพิ่มประสิทธิภาพ มีกลไกการทำงานที่สำคัญ คือ ปลุกเร้า ทำให้พืชทำงานได้ดียิ่งขึ้นหลายเท่าตัว ส่งเสริมกระบวนการ สังเคราะห์แสงเพิ่มสูงขึ้น ปรับระดับคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้น ทั้งขนาด น้ำหนัก สีและกลิ่นรส เก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นจากเดิม สามารถสั่งการให้ระบบ เซลล์ต่างๆ ในพืช ทำงานได้อย่างเต็มกำลัง กระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ก่อเกิดด้วย กลไกภายในของพืชเอง ทำให้มีความต้านทานโรคและแมลงสูงขึ้น บางครั้ง อาจจะไม่ต้องพึ่งพายาเคมีเกษตรเลย ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่แปรปรวน ทนความแห้งแล้ง ทนความหนาวเย็น ทนน้ำท่วมขัง เจริญงอกงามได้ในสภาพ ของดินที่ค่อนไปทางกรดและด่าง ทนฝนกรดได้ดี

เวิลด์แพลนท์ สารเพิ่มประสิทธิภาพ สกัดจากธรรมชาติ 100% ไม่เป็นพิษ ต่อผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงผู้บริโภค ลักษณะเป็นผงสีดำ ส่วนสำคัญใน สารประกอบเหล่านี้ เป็นประโยชน์ต่อพืช เพราะมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช พืชสามารถดูดซับและนำไปใช้ได้โดยตรง เมื่อนำไปใช้ผสมร่วมกับอาหารพืช หรือฮอร์โมนพืชชนิดอื่น จะช่วยส่งเสริมฮอร์โมนต่างๆ เหล่านั้น ทำงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใช้ในระยะดอกบาน หรือกลีบร่วง จะกระตุ้นการงอก และพัฒนาหลอดของละอองเกสรให้สมบูรณ์ ช่วยยืดระยะเวลาการผสมเกสร ให้นานขึ้นกว่าปกติ ทำให้การติดผลมีประสิทธิภาพดี

ส่วนประกอบสำคัญและคุณสมบัติ :

เป็นด่างสามารถละลายน้ำได้ สามารถแลกเปลี่ยนประจุได้ สามารถดูดซับ แร่ธาตุได้ มีคุณสมบัติเป็นสารคีเลต ผสมน้ำราดโคนต้น จะช่วยปรับสภาพ ดินเหนียวให้คลายตัวออก ในดินทรายจะช่วยอุ้มน้ำ ทำให้โครงสร้างของดิน แข็งแรง ทนต่อการชะล้าง กัดกร่อนของน้ำ ช่วยให้ดินโปร่ง ร่วนซุย น้ำและ อากาศถ่ายเทสะดวก รากพืชแผ่ขยายได้ง่าย รักษาความเป็นกรด-ด่าง ไม่ให้เปลี่ยนแปลงเร็ว เพิ่มแป้งและน้ำตาลให้กับพืชโดยตรง แก้ปัญหาต้นโทรม จากการสูญเสียอาหารอย่างรวดเร็ว แก้ปัญหาในเรื่องการแย่งอาหารกันของ พืชในกรณีที่มีการแตกใบอ่อน ในขณะติดดอกออกผล สร้างความพร้อมใน การออกดอก ผลดอกสมบูรณ์แข็งแรง ป้องกันการหลุดร่วงของดอก และผล เพิ่มขนาด เพิ่มคุณภาพของผล ลดการบิดเบี้ยวของลำต้น เพิ่มความหวาน เก็บเกี่ยวได้เร็ว และนานขึ้น

อัตราส่วนและวิธีการใช้

ผสมสารเพิ่มประสิทธิภาพ เวิลด์แพลนท์ กับน้ำ แล้วฉีดพ่นทางใบ ลำต้น โคน หรือผสมน้ำราดโคน ผสมน้ำแช่เมล็ดพันธุ์ แช่ท่อนพันธุ์ ก่อนนำไปปลูก หรือละลายน้ำคลุกกับปุ๋ยเม็ด สามารถใช้ผสมกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชได้

อัตราการใช้ปกติ :

สารเพิ่มประสิทธิภาพ เวิลด์แพลนท์ 1 ช้อน ต่อน้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นทุก 10 – 15 วัน หรือสามารถปรับลดเพิ่มอัตราส่วนตามลักษณะ และวิธีการปลูกของพืชแต่ละชนิด ใช้่ร่วมกับ เวิลด์แพลนท์ ไคโตซาน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมธาตุอาหารได้ดียิ่งขึ้น

หน่วยตวงปริมาณปุ๋ย 1 ช้อน(0.25 กรัม) = 1 ช้อนคนกาแฟจิ๋ว
ข้าว

ใช้อัตราส่วน 1-2 ช้อน ต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้ฉีดพ่นทางใบ และแช่เมล็ดพันธุ์ โดยใช่ร่วมกับ เวิลด์แพลนท์ ไคโตซาน 20 ซีซี การแช่เมล็ดพันธุ์ ระยะเวลาการแช่ 24 ชั่วโมง แล้วนำมาผึ่งลม ก่อนหว่าน

 • ฉีดพ่นครั้งที่ 1 ข้าวอายุ 7 – 15 วัน (ฉีดพร้อมยาคุมหญ้าได้)
 • ฉีดพ่นครั้งที่ 2 ข้าวอายุ 30 วัน หรือก่อนหว่านปุ๋ย 3 วัน (สามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเม็ด เพื่อลดต้นทุนได้)
 • ฉีดพ่นครั้งที่ 3 อายุข้าว 60 วัน ระยะข้าวตั้งท้อง(แต่งตัว) หรือถ้าหว่านปุ๋ย ให้ฉีดพ่นก่อนหว่านปุ๋ย 3 วัน
  โดยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเม็ดลง 30 – 50%
 • ฉีดพ่นครั้งที่ 4 ระยะข้าวรวงก้ม รวงงุ้ม (หลังการผสมเกสรของข้าวแล้ว)
  **ห้ามฉีดช่วงผสมเกสรเด็ดขาด เนื่องจากเป็นการรบกวนการผสมเกสร
 • ฉีดพ่นครั้งที่ 5 ระยะเก็บเกี่ยว 15 วัน เพื่อเพิ่มน้ำหนัก ทำให้เมล็ดเต่ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพทางภูมิศาสตร์ และ
  วิธีการทำนาของเกษตรแต่ละพื้นที่
ปาล์ม
ใช้อัตราส่วน 2 ช้อน ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดแบบฟุ้งกระจายทุก 10 – 15 วัน ให้โดนเซลล์ที่ยังสดของใบ หรือลำต้น ถ้าฉีดเข้าไปที่คอปาล์มได้จะดีมากๆ – กรณีต้นไม่สูงมาก ใช้อัตราส่วนปกติในการฉีดแบบฟุ้งกระจาย – กรณีต้นสูงมาก ใช้อัตราส่วน 3 ช้อน / น้ำ 20 ลิตร ฉีดรอบโคนสูง 1.5 – 2.0 ม. และแผ่ลงพื้นดินโดยรอบ 1 ม. ทุก 10 – 15 วัน

พืชไร่ อ้อย มัน ข้าวโพด

ก่อนปลูก : ควรแช่ท่อนพันธุ์ และเมล็ดพันธุ์พืชนั้นๆ โดยใช้อัตราส่วน 2 ช้อน ต่อน้ำ 20 ลิตร การแช่ท่อนพันธุ์ ใช้เวลาแช่ 20 – 30 นาที อาจทำพร้อมกับ การแช่ยาฆ่าเชื้อของเกษตรกรก็ได้ หลังปลูก : เริ่มฉีดหลังจากปลูก 1 สัปดาห์ หรือ พร้อมกับการฉีดสารอื่นๆ ที่เกษตรกรฉีดได้ ใช้อัตราส่วน 2 ช้อน ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดแบบฟุ้งกระจาย ทุก 15 – 20 วัน

พืชใบบาง ผักสวนครัว

พริก มะเขือ บวบ ถั่วฝักยาว ถั่วเหลือง แตงกวา ฯลฯ ใช้อัตราส่วน 1 ช้อน ต่อน้ำ 20 – 40 ลิตร  ฉีดแบบฟุ้งกระจาย : โดยสังเกตที่ความหนาของใบพืชผัก หรือ ความหนาแน่นของการปลูก หรือ ความสะดวกในการเข้าฉีด ถ้าเข้าฉีดยากอาจผสมเจือจาง ทุก 7 – 10 วัน ก่อนหรือหลังการเก็บเกี่ยว 1 – 2 วัน เพื่อบำรุง ฟื้นฟูต้น

เห็ด (ทุกชนิด)

ใช้อัตราส่วน ¼ ช้อน ต่อน้ำ 10 ลิตร เริ่มที่การผสมก้อนเชื้อ และทุก 5 – 7 วัน หลังเปิดตาดอก

ไม้ดอกไม้ประดับ และกล้าพันธุ์

ใช้อัตราส่วน ½ ช้อน ต่อน้ำ 10 – 20 ลิตร ฉีดแบบฟุ้งกระจาย ทุก 7 – 10 วัน ก่อนหรือหลังการเก็บเกี่ยว 1 – 2 วัน เพื่อบำรุง หรือ ฟื้นฟูต้น

ยางพารา

ใช้อัตราส่วน 2 – 4 ช้อน ต่อน้ำ 20 ลิตร ขึ้นอยู่กับอายุ และ ความสมบูรณ์ของต้น ตามปกติ ฉีดทุก 7 – 10 วัน หรือ อาจนานกว่านั้น แต่ไม่ควรให้เกิน 1 เดือน

ไม้ใหญ่ และ ไม้ยืนต้นต่างๆ

ใช้อัตราส่วน 2 ช้อน ต่อน้ำ 20 ลิตร เริ่มปลูก – 1 ปี : ฉีดแบบฟุ้งกระจายทุก 10 – 15 วัน ไม้ใหญ่ 1 ปีขึ้น : ฉีดทุก 10 – 15 วัน ให้โดนเซลล์ ที่ยังสดของใบ หรือลำต้น – กรณีต้นไม่สูงมาก
ใช้อัตราส่วน 2 ช้อน ต่อน้ำ 20 ลิตร ในการฉีดแบบฟุ้งกระจาย – กรณีต้นสูงมาก ใช้อัตราส่วน 2 ช้อน ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดรอบโคนสูง 1.5 – 2.0 ม. และแผ่ลงพื้นดินโดยรอบ 1 ม. ฉีดทุก 10 – 15 วัน

 

สั่งซื้อสินค้า

 

ลงทะเบียนสนใจธุรกิจตอนนี้ รับสิทธิพิเศษ
เวิลด์​แพ​ลนท์​ World plant ​รีวิว เข้าถึงเกษตรกรไทย
​ติดต่อสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่นี่
​ผลิตภัณฑ์การเกษตร!
​ช่วยประหยัดต้นทุน …เพิ่มผลผลิต
​สั่งซื้อตอนนี้ ​จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ​
เปิดรับผู้สนใจสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
เวิลด์​แพ​ลนท์​ World plant ​รีวิว เข้าถึงเกษตรกรไทย
​ติดต่อสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่นี่
​ผลิตภัณฑ์การเกษตร!
​ช่วยประหยัดต้นทุน …เพิ่มผลผลิต
​สั่งซื้อตอนนี้ ​จัดส่งฟรีทั่วประเทศ
WCI ราคา สินค้า
ผลิตภัณฑ์​ WCI
เวิลด์​แพ​ลนท์​ คือ
WCI​ คือ
เวิลด์​แพ​ลนท์​ ขายที่ไหน
เวิลด์​แพ​ลนท์​ สาขาที่ จันทบุรี​ มีไหม
สินค้าบริษัท​ wci
สินค้าบริษัท​ เวิลด์​คลาส​อิน​โน​เวชั่น​
สินค้าบริษัท​ เวิลด์​แพ​ลนท์​
สมัครสมาชิก เวิลด์​แพ​ลนท์​
สนใจเป็นตัวแทน​ จำหน่าย​เวิลด์​แพ​ลนท์​
สนใจเป็นตัวแทน​ เวิลด์​แพ​ลนท์​
ซื้อเวิลด์​แพ​ลนท์​ ได้ที่ไหน
โคราชมีขาย เวิลด์​แพ​ลนท์​ ไหม
ชุมพรมีขาย​ เวิลด์​แพ​ลนท์​ ไหม
สมัครสมาชิก​ เวิลด์​แพ​ลนท์​ ได้ที่ไหน
เวิลด์​แพ​ลนท์​ ราคาสมาชิก